Sidebar

Magazine menu

24
T4, 07

BÀI BÁO MỚI NHẤT

Liên hệ

 

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương

  • Số 91, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (84-4) 243595168
  • Email: tapchi@ftu.edu.vn 

Hỗ trợ

 

  • TS. Nguyễn Thị Hoa

          SĐT: 0984893618

          Email: hoant.tapchi@ftu.edu.vn

  • ThS. Đặng Quỳnh Như

          SĐT: 0972589995

          Email: nhudq@ftu.edu.vn