Sidebar

05
CN, 12

BÀI BÁO MỚI NHẤT

 

 

 

Quy định viết bài

 

 

 

Liên hệ

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương

  • Số 91, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (84-4) 243595168
  • Email: tapchi@ftu.edu.vn 

Hỗ trợ

 

  • TS. Nguyễn Thị Hoa

          SĐT: 0984893618

          Email: hoant.tapchi@ftu.edu.vn

  • ThS. Đặng Quỳnh Như

          SĐT: 0972589995

          Email: nhudq@ftu.edu.vn

 

TÒA ĐÀM: PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI