Sidebar

19
T3, 01

TÒA ĐÀM: PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI

Hỗ trợ

 

  • TS. Nguyễn Thị Hoa

          SĐT: 0984893618

          Email: hoant@ftu.edu.vn

Liên hệ

 

  • Tòa soạn Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
  • Địa chỉ: Phòng B202, tầng 2 nhà B, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
  • Email: tapchi@ftu.edu.vn
  • Điện thoại: 04 3259 5158
  • Fax: 04 3775 9632