Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

THÔNG BÁO

Trong thời gian qua, áp dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản các tạp chí khoa học ngày càng khẳng định được tầm quan trọng đối với các tạp chí khoa học trong khu vực và trên thế giới.Bằng việc áp dụng công nghệ để từng bước đa dạng hóa loại hình xuất bản, hình thức quảng bá, uy tín và danh tiếng của các tạp chí khoa học ở Việt Nam được ngày một nâng cao.

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, cùng mục tiêu phát triển theo định hướng tạp chí quốc tế và tham gia vào các hệ thống cơ sở dữ liệu uy tín, việc đa đạng hóa hình thức xuất bản và triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện và mọi mặt là tất yếu đối với các tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế nói riêng.

Vì vậy, để cùng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến áp dụng công nghệ trong công tác xuất bản của các tạp chí khoa học Việt Nam hiện nay, trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong xuất bản tạp chí khoa học của Việt Nam”.

Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài và tham gia Hội thảo.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội thảo

Một số nội dung gợi ý cho các bài tham luận như sau:

  1. Chuyển đổi số trong xuất bản tạp chí khoa 
  2. Từ ACI đến Scopus/WoS và vai trò của công 
  3. Ứng dụng các phần mềm trong việc kiểm tra trùng 
  4. Sử dụng các hệ thống quản lý bài trực tuyến
  5. Vai trò của công nghệ trong hoạt động truyền thông tạp chí khoa học

 

2. Hướng dẫn viết bài Hội thảo

Bài viết tham gia Hội thảo là bài viết chưa từng công bố trên các sách, tạp chí, báo và hội thảo trong nước và quốc tế.

2.1 Hình thức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh;

Độ dài: khoảng 2500 - 3500 từ;

Font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 12;

Khoảng cách giãn dòng là 1,15.

2.2 Địa chỉ nhận bài viết

Hòm thư: tapchi@ftu.edu.vn

Thời gian nhận bài: trước ngày 05 tháng 04 năm 2023.

Dự kiến thời gian tổ chức hội thảo: Thứ Ba ngày 18 tháng 04 năm 2023.

3. Thông tin liên hệ

Tạp chí quản lý và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương

Định Thị Hà Anh

Điện thoại: 036 7779194

Trường Đại học Ngoại thương kính mời quý vị tham gia viết bài trong Hội thảo. Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý đơn vị và các nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn./.

Trong thời gian qua, áp dụng công nghệ trong hoạt động xuất bản các tạp chí khoa học ngày càng khẳng định được tầm quan trọng đối với các tạp chí khoa học trong khu vực và trên thế giới.Bằng việc áp dụng công nghệ để từng bước đa dạng hóa loại hình xuất bản, hình thức quảng bá, uy tín và danh tiếng của các tạp chí khoa học ở Việt Nam được ngày một nâng cao.

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, cùng mục tiêu phát triển theo định hướng tạp chí quốc tế và tham gia vào các hệ thống cơ sở dữ liệu uy tín, việc đa đạng hóa hình thức xuất bản và triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện và mọi mặt là tất yếu đối với các tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế nói riêng.

Vì vậy, để cùng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến áp dụng công nghệ trong công tác xuất bản của các tạp chí khoa học Việt Nam hiện nay, trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong xuất bản tạp chí khoa học của Việt Nam”.

Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài và tham gia Hội thảo.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội thảo

Một số nội dung gợi ý cho các bài tham luận như sau:

  1. Chuyển đổi số trong xuất bản tạp chí khoa 
  2. Từ ACI đến Scopus/WoS và vai trò của công 
  3. Ứng dụng các phần mềm trong việc kiểm tra trùng 
  4. Sử dụng các hệ thống quản lý bài trực tuyến
  5. Vai trò của công nghệ trong hoạt động truyền thông tạp chí khoa học

 

2. Hướng dẫn viết bài Hội thảo

Bài viết tham gia Hội thảo là bài viết chưa từng công bố trên các sách, tạp chí, báo và hội thảo trong nước và quốc tế.

2.1 Hình thức

Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh;

Độ dài: khoảng 2500 - 3500 từ;

Font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 12;

Khoảng cách giãn dòng là 1,15.

2.2 Địa chỉ nhận bài viết

Hòm thư: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Thời gian nhận bài: trước ngày 05 tháng 04 năm 2023.

Dự kiến thời gian tổ chức hội thảo: Thứ Ba ngày 18 tháng 04 năm 2023.

3. Thông tin liên hệ

Tạp chí quản lý và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương

Định Thị Hà Anh

Điện thoại: 036 7779194

Trường Đại học Ngoại thương kính mời quý vị tham gia viết bài trong Hội thảo. Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý đơn vị và các nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn./.