Sidebar

Magazine menu

24
T2, 06

THÔNG BÁO
[Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế tổ chức Tọa đàm khoa học]
 
Trong chuỗi các hoạt động hướng tới 20 năm phát triển tạp chí, ngày 23/11/2022, đồng hành với Hội thảo khoa học quốc tế VEAM 2022, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm “JIEM: Connecting Scholars and Sharing Knowledge” (Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế: Kết nối học giả và chia sẻ tri thức). Tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, các học giả trong nước và quốc tế. 
 
Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại Thương nhấn mạnh vai trò quan trọng của tạp chí trong chiến lược khoa học công nghệ của nhà trường. PGS. TS. Từ Thúy Anh, Tổng Biên tập tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế đã giới thiệu về thành tựu, về định hướng và chiến lược của tạp chí, khẳng định vai trò quan trọng của các học giả quốc tế trong phát triển tạp chí trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Tổng biên tập đã nêu rõ những cơ hội kết nối, hợp tác giữa các học giả quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam nói chung và của Trường Đại học Ngoại thương nói riêng, đặc biệt liên quan đến nâng cao chất lượng tạp chí.
 
GS. TS. Lê Văn Cường, thành viên Hội đồng Biên tập JIEM, giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, PGS. TS. Công Phạm, Đại học Deakin, Úc cùng các học giả quốc tế đã sôi nổi thảo luận về các cơ hội kết nối, chia sẻ, về các giải pháp, định hướng phát triển tạp chí.
Tổng kết Seminar, PGS TS Đào Ngọc Tiến đã nhấn mạnh sự ủng hộ, quyết tâm của trường ĐH Ngoại thương đối với phát triển tạp chí theo hướng tạp chí quốc tế và mong nhận được sự hợp tác từ các nhà khoa học quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường và phát triển tạp chí JIEM.