Sidebar

05
CN, 12

Hội đồng biên tập

Tổng biên tập

PGS. TS. Từ Thúy Anh

Thư ký Tòa soạn

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên


Hội đồng biên tập

PGS. TS. Bùi Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Đào Thị Thu Giang

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Đào Ngọc Tiến

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Vũ Hoàng Nam

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Bùi Thị Lý

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Lê Thái Phong

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Từ Thúy Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

TS. Hoàng Thị Hòa

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Bách Khoa

Trường Đại học Thương mại, Việt Nam

GS. TS. Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Thị Mơ

Viện Chính sách công và Pháp luật, Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Anh

Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triển, Việt Nam

TS. Lê Đăng Doanh

Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Đức Khương

Trường Đại học Kinh doanh IPAG (Pháp)

GS. TS. Lê Văn Cường

Trường Đại học Paris 1 (Pháp)

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nhựt

Trường Đại học Massey, New Zealand

GS. TS. Andrea Prencipe

Trường Đại học LUISS, Italia

GS. TS. Abe de Jong

Trường Đại học Erasmus, Hà Lan

GS. TS. Jean-Laurent Viviani

Trường Đại học Rennes 1, Pháp

GS. TS. Mario Kafouros

Trường Đại học Leeds, Anh