Sidebar

Magazine menu

03
T3, 10

Hội đồng biên tập

Bùi Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Đào Thị Thu Giang

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Lê Thị Thu Thủy

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Đào Ngọc Tiến

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Tăng Văn Nghĩa

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Vũ Hoàng Nam

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Bùi Thị Lý

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Lê Thái Phong

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Từ Thúy Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Việt Dũng

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Hoàng Thị Hòa

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Thu Thủy

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Nguyễn Bách Khoa

Trường Đại học Thương mại, Việt Nam

Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Thị Mơ

Viện Chính sách công và Pháp luật, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Anh

Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triển, Việt Nam

Lê Đăng Doanh

Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Đức Khương

Trường Đại học Kinh doanh IPAG (Pháp)

Lê Văn Cường

Trường Đại học Paris 1 (Pháp)

Nguyễn Hoàng Nhựt

Trường Đại học Massey, New Zealand

Andrea Prencipe

Trường Đại học LUISS, Italia

Abe de Jong

Trường Đại học Erasmus, Hà Lan

Jean-Laurent Viviani

Trường Đại học Rennes 1, Pháp

Mario Kafouros

Trường Đại học Leeds, Anh