Sidebar

05
CN, 12

THÔNG BÁO

TÒA ĐÀM: PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI

 

1.Thời gian và địa điểM

   - Thời gian dự kiến: 9h ngày 7 tháng 10 năm 2020

   - Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế Liên Việt A1001, Trường ĐH Ngoại thương

2. Thành phần khách mời

  - Nhân sự của Tạp chí và thành viên thực hiện dự án nâng cấp Tạp chí

  - Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

  - Các nhà khoa học trong và ngoài trường

3. Mục đích: Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng tạp chí hướng tới chuẩn ACI

4. Nội dung

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Trình bày phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí trong bối cảnh mới: PGS,TS Vũ Hoàng Nam, Phó Tổng Biên tập.

- Tham luận:

+ Kinh nghiệm nâng cao chất lượng và hội nhập của Tạp chí: PGS,TS Trần Mạnh Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

+ Đẩy mạnh hoạt truyền thông của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương: PGS,TS Trần Thị Ngọc Quyên, Thư ký Tòa soạn Tạp chí QL&KTQT;

+ Phát triển hoạt động biên tập của tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0: TS Nguyễn Thị Hoa, Biên tập viên Tạp chí QL&KTQT;

+ Thực trạng quản lý nhà nước về báo chí điện tử ở nước ta hiện nay: Ths Nguyễn Ngọc Bích, Biên tập viên Tạp chí QL&KTQT;

+ Sử dụng End note trong viết bài báo cho tạp chí: TS Phan Trần Trung Dũng, Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Ngoại thương.

Một số hình ảnh của Tọa đàm