06
Thứ 5, 08

THÔNG BÁO

  

THƯ MỜI ĐĂNG BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

 

Kính gửi:….

 

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế xin kính gửi …. thông tin mời đăng bài nghiên cứu khoa học như sau:

 

- Chỉ số ISSN của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế: ISSN 1859-4050

- Mức điểm được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận: Tối đa 0,75 điểm.

- Nội dung nghiên cứu: Kinh tế hội nhập, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật học, Giáo dục và Ngoại ngữ.

- Phát hành định kỳ 01 số/tháng; 03 số tiếng Anh/năm và 09 số tiếng Việt/năm

 

Các số Tạp chí đã công bố gần đây, kính mời …….tham khảo trên Website của Tạp chí: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mọi thông tin liên quan tới công trình NCKH gửi đăng trên Tạp chí. Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thuộc Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tê xin vui lòng liên hệ: Biên tập viên Nguyễn Thị Hoa (Sđt: 0984 893 618).

Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế xin trân trọng thông báo để các thầy, cô quan tâm gửi đăng bài.

 

Trân trọng.

 

Nguyễn Thị Hoa

 

Công văn chi tiết về việc gửi đăng bài NCKH trên Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế.