Sidebar

05
CN, 12

Quy định chung

 

          QUY ĐỊNH CHUNG

Để nắm bắt được các thông tin cụ thể, kính đề nghị quý tác giả đọc kỹ các nội dung cụ thể dưới đây:

 1. GỬI BÀI

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (tên cũ là Tạp chí Kinh tế đối ngoại) triển khai xét duyệt các bài viết thông qua hệ thống trực tuyến hoặc các tác giả có thể gửi bài viết trực tiếp đến địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..

 2. XÉT DUYỆT BÀI VIẾT

Quy trình xử lý bài viết: Tất cả các bài viết gửi tới Tạp chí sẽ được sơ loại. Các bài viết đạt yêu cầu cơ bản sẽ được gửi đến ít nhất 02 phản biện để nhận xét. Hội đồng biên tập sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về xét duyệt đăng bài.

Tất cả các bài viết không tuân thủ theo “QUY ĐỊNH CHUNG” được hướng dẫn cụ thể dưới đây thì Tạp chí sẽ gửi trả lại tác giả mà không được xem xét cân nhắc xét duyệt bài.

Tạp chí sẽ nỗ lực để nhanh chóng gửi lại phản hồi đến các tác giả và triển khai hiệu quả và nhanh chóng quy trình xuất bản các bài viết trong Tạp chí.

 3. BẢN QUYỀN

Các bài viết gửi đăng trên tạp chí phải là những bài viết chưa từng được xuất bản trước đó với nội dung có nhiều điểm tương đồng đáng kể, hoặc các bài viết chưa từng được cân nhắc xuất bản trước đó.

Tất cả các bài viết gửi đăng phải là những công trình nghiên cứu gốc. Tác giả của các bài viết gửi đăng lên tạp chí phải đảm bảo rằng nghiên cứu của mình không vi phạm bất kỳ quy định hiện hành về bản quyền và sẽ phải bồi thường cho nhà xuất bản nếu bị kiện đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Đây là Tạp chí mà các tác giả được tiếp cận thông qua tra cứu mở. Tất cả các bài báo cần tuân thủ quy trình xuất bản theo Thẩm quyền tài sản sáng tạo công (Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Giấy phép này cho phép sử dụng, phân phối và tái xuất bản phi thương mại mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với bất kỳ bên trung gian được đưa ra bản gốc là được trích dẫn. Các tác giả đồng ý để các bài viết sẵn sàng được tái sử dụng mang tính hợp pháp mà không cần sự cho phép nào hoặc khoản phí nào đối với bất kỳ mục đích thực tế nào.

Cho phép bản quyền của bên thứ ba

Trước khi gửi bài đến Tạp chí, các tác giả cần xin phép để sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không do họ tạo ra.

Việc không thực hiện quyền này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong hoạt động xuất bản, vì Tạp chí không thể xuất bản bất kỳ bài viết nào như vậy khi phải chờ đợi sự cho phép này. Tạp chí yêu cầu được:

 • Độc quyền tái sử dụng tài liệu trong bài viết hoặc chương trong sách;
 • Quyền in ấn và phát hành bằng điện tử;
 • Quyền phổ biến bài viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh;
 • Quyền sử dụng các tài liệu của bài viết phục vụ mục đích nghiên cứu (có nghĩa sẽ không hạn chế thời gian việc tái sử dụng các tài liệu (ví dụ giấy phép 01 năm).

 Khi tác giả tái sử dụng bảng, hình hoặc các trích đoạn (dài hơn 250 từ) từ các nguồn tài liệu khác, mà được yêu cầu rằng:

 • Các tác giả cần nhận được sự cho phép bằng văn bản từ bên thứ ba liên quan đến bản quyền để sử dụng bản in và bản điện tử của bất kỳ các văn bản của họ, minh họa, đồ họa, hay bất kỳ tài liệu nào, trong các bản thảo các các tác giả. Sự cho phép bằng văn bản cũng cần phải tuân thủ đối với sửa đỏi dù nhỏ nhất của bất kỳ công trình nào mà không do các tác giả tạo ra;
 • Nếu như các tác giả sửa đổi bất kỳ tài liệu quan trọng nào thì cần thông báo với người nắm giữ bản quyền công trình gốc;
 • Các tác giả cần có bất kỳ bằng chứng về các tuyên bố được chấp thuận sử dụng;
 • Các tác giả cần phải ghi nhận nguồn tài liệu trong các số liệu chú thích và dẫn chiếu đến nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • Các tác giả cần có nhận định rõ ràng không phải nội dung nào mà có sẵn trên website đều được tự do sử dụng. Các tác giả cần kiểm tra trên website về thông tin của người nắm giữ bản quyền để liên lạc xin phép sử dụng lại các nguồn tài liệu đó.

Các mẫu bản quyền

 • Tác giả lưu giữ bản quyền bài báo.
 • Sau khi bài viết đã được biên tập và duyệt đăng, tác giả sẽ gửi bản Cam kết đăng bài để Tạp chí được phép xuất bản bài viết và xem đó như là nhà xuất bản gốc; xuất bản và phân phối bài viết và đảm bảo quyền cho những đối tượng khác, bao gồm cả mục đích thương mại; áp dụng cho bên thứ ba sử dụng giấy phép liên quan, nơi mà Tạp chí xuất bản bài viết trên nền tảng trực tuyến; cung cấp các bài viết bằng tất cả các hình thức và phương tiện mà bài viết có thể được sử dụng bằng công nghệ hiện đại nhất, thâm chí sau khi xuất bản; tuân thủ các quyền lợi trong bài báo, với tư cách là tác giả, khởi kiện lại bên thứ ba, ví dụ như trong trường hợp bị đạo văn hoặc vi phạm bản quyền.
 • Bài báo của tác giả có thể được chia sẻ miễn phí, bao gồm cả sao chép và phân phối tài liệu ở bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc dưới phiên bản nào.
 • Bài viết có thể được sửa đổi, tái phối hợp, chuyển đổi và xây dựng dựa vào tài liệu đối với bất kỳ mục đích nào,bao gồm mục đích thương mại.
 • Các tác giả duy trì quyền để tái xuất bản tài liệu này trong các công trình khác do họ viết hoặc biên tập và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nguồn hỗ trợ xuất bản lần đầu.
 • Bản gốc được định nghĩa đầy đủ bao gồm bất kỳ bài viết được phát triển từ công trình đó, chỉ rõ nơi có thay đổi.

 4. PHÍ ĐĂNG BÀI

Tạp chí không áp dụng thu phí gửi bài viết, phí xuất bản hoặc phí xử lý bài viết đối với các tác giả. Hoạt động in ấn của Tạp chí triển khai theo quy trình tiếp cận mở và Trường Đại học Ngoại thương sẽ tài trợ tất cả các chi phí xuất bản.

5.  ĐĂNG BÀI

Các tác giả cần đảm bảo bản thảo được hoàn thành và gửi đến mà không có các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi đánh máy và cần tuân thủ theo quy định chung của Tạp chí về văn phong,đánh máy và hình thức trình bày.

Tạp chí sẽ gửi email bản bông đến các tác giả trước khi xuất bản.

 6. HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ

Trước khi gửi đến Tạp chí, các tác giả cần chuẩn bị bài viết theo hướng dẫn dưới đây.

Cấu trúc

Bài viết gửi Tạp chí cần bao gồm những nội dung sau:

 • Tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Giới thiệu chung
 • Tổng quan nghiên cứu/Cơ sở lý thuyết
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Ngôn ngữ

Các bài báo cần được trình bày rõ ràng và súc tích bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Format

Các tác giả cần soạn thảo theo định dạng Microsoft Word tất cả các file bản thảo. Lưu giữ file theo định dạng gốc được dùng trong soạn thảo văn bản. Trình bày nội dung theo định dạng cột đơn. Thiết kế văn bản một cách dễ hiểu nhất. Không sử dụng các lựa chọn xử lý văn bản. Không sử dụng các lựa chọn soạn thảo văn bản đối với ngôn ngữ có ký hiệu gạch nối. Tuy nhiên, có thể sử dụng chữ đậm, chữ nghiêng, chỉ số dưới, chỉ số trên... Không lưu vào phần "thiết kế đồ họa" công thức hoặc bảng số liệu, nhưng chuẩn bị sử dụng các phương tiện/công cụ này để soạn thảo văn bản. Để tránh những lỗi không cần thiết, các tác giả cần sử dụng chức năng kiểm trachính tả đối với soạn thảo văn bản của bài viết.

Các file LaTex có thể được sử dụng nếu như kết hợp cả các tài liệu PDF được cung cấp. Các file PDF như là loại file duy nhất không được chấp nhận trong các bài viết. Các file PDFcần phải đính kèm cùng với nguồn dữ liệu.

Các file số liệu chỉ được chấp nhận khi tuân thủ quy định cụ thể dưới đây:

Độ dài bài viết

Bài viết gửi Tạp chí có độ dài không quá 10.000 từ, trong đó bao gồm cả nội dung Tài liệu tham khảo và Phụ lục. 

Trang tiêu đề

Trang tiêu đề cần được chuẩn bị trong file riêng, nộp cùng bản thảo. Trang tiêu đề bao gồm: tên bài viết (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), thông tin về các tác giả, tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Bản thảo

Trong file độc lập cần có phần biên tập bản thảo và bao gồm: tên, tóm tắt, từ khóa và nội dung bài viết.

Bản thảo không bao gồm những thông tin liên quan đến các tác giả để bảo mật thông tin trong quá trình phản biện và quyết định đăng bài tại Tạp chí.

Tiêu đề bài viết

Bản thảo cần có tiêu đề ngắn gọn và súc tích

Thông tin về các tác giả

Tất cả tên, email, cơ quan.tổ chức và địa chỉ bưu điện của các tác giả cần được cung cấp theo những nội dung như sau:

 • Cung cấp đầy đủ họ tên của từng tác giả theo đúng thứ tự trong bài viết. Chữ đầu tiên của tên tác giả cần viết hoa và các chữ sau viết thường;
 • Cung cấp địa chỉ email của từng tác giả;
 • Cung cấp tên cơ quan/tổ chức của từng tác giả. Cơ quan được đưa ra trong bài viết phải là nơi mà tác giả làm việc trong khoảng thời gian thực hiện nghiên cứu đó.  Liệt kê tất cả các cơ quan bằng ký tự đánh số thứ tự nhỏ ngay sau tên của tác giả và trước địa chỉ của tác giả.
 • Cung cấp địa chỉ bưu điện của từng cơ quan, bao gồm tên quốc gia.

Đồng tác giả

Cần chỉ rõ các tác giả đứng tên trong bài viết (đồng tác giả), tác giả nào chịu trách nhiệm chính liên lạc với Tạp chí, đồng thời đảm bảo cung cấp số điện thoại của đồng tác giả (bao gồm mã quốc gia và mã khu vực).

Tóm tắt

Tóm tắt có độ dài tối đa 250 từ bao gồm từ khóa.

Tóm tắt của bài viết cần để riêng. Tránh để tài liệu tham khảo trong phần này, trừ trường hợp không thể loại bỏ. Tránh dùng các từ viết tắt không phổ cập hoặc không được tiêu chuẩn hóa, nhưng nếu phải dùng thì tác giả cần định nghĩa khi đề cập lần đầu trong tóm tắt. Tránh sử dụng đại từ nhân xưng trong tóm tắt.

Từ khóa

Cung cấp tối đa 5 từ khóa khi gửi bài viết.

Đề mục                                                                 

Đề mục phải ngắn gọn, có sự phân cấp rõ ràng giữa các đề mục. 
Đề mục cấp một để chữ đậm. Đề mục phụ tiếp theo để chữ in nghiêng.

Bảng

Trình bày và đánh số thứ tự bảng bằng ký hiệu số A- rập. Trình bày bảng trong phần nội dung của bản thảo.

Tên của bảng để phía trên bảng.

Nguồn thông tin của bảng để phía dưới bảng.

Nếu thêm vào bảng các ghi chú bằng siêu ký tự hoặc dấu hoa thị, cần để chúng ở gần các nội dung liên quan và những diễn giải có liên quan được coi như trích dẫn đối với bảng.

Chỉ sử dụng một đường kẻ ô đối với mỗi bảng. Nếu không sử dụng đường kẻ ô, dùng dấu tab, không phải dấu cách để căn thẳng các cột.

Các số trong bảng cần căn thẳng lề phải.

Hình

Hình cần có chất lượng tốt và đánh số thứ tự sử dụng ký tự A- rập. Các hình cần có trong nội dung văn bản.

Tên hình cần để phía dưới hình tên của hình cần được để ở phía dưới hình đó.

Nguồn thông tin của hình cần được để phía dưới tên của hình.

Cung cấp hình được vẽ trên MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, phần mềm Illustrator ở dạng nguyên bản. Các hình điện tử được tạo ra trong các ứng dụng khác cần copy từ phần mềm gốc và dán vào một file MS Word trống hoặc được lưu và chuyển đổi thành file MS Word hoặc tạo một file PDF thay thế từ phần mềm gốc.

Nếu không thể cung cấp hình có định dạng như trên thì các định dạng khác như PDF, AI và EPS được chấp nhận. Nếu như tác giả không thể cung cấp đồ họa theo những định dạng trên đây, thì đảm bảo hình có định dạng TIF, JPEG, BMP với độ phân giải tối thiểu 300dpi và độ rộng là 10cm.

Để chuẩn bị các website/ảnh màn hình đồng thời ấn phím "Alt" và  "Print screen" trên bàn phím, mở trang tài liệu Microsoft Word trống và ấn đồng thời "Ctrl" và "V" để chèn/dán hình ảnh (Chụp tất cả các nội dung/cửa sổ trên màn hình máy tính dán vào MS Word, bằng cách đồng thời ấn "Ctrl" và " Print screen").

Gửi các hình ảnh được chụp cần gửi theo dạng điện tử dưới định dạng TIF hay JPEG ở độ phân giải tối thiểu 300dpi và độ rộng tối thiểu là 10cm. Thiết lập máy ảnh quay kỹ thuật ở độ phân giải với chất lượng cao nhất.

Phương trình

Phương trình được thể hiện và đánh số thứ tự bằng chữ số A-rập. Con số trong các phương trình cần sử dụng dấu ngoặc đơn và căn lề phải.

Phương trình được thể hiện trong phần nội dung của bản thảo.

Chú thích

Hạn chế tối đa dùng chú thích, đánh số các chú thích xuyên suốt bài viết bằng siêu ký tự là chữ số Ả rập.

Lời cảm ơn

Tác giả cần chuẩn bị Lời cảm ơn dành cho tất cả các nguồn hỗ trợ nghiên cứu cần dưới dạng file MS Word riêng, gửi cùng bài viết. Nếu có nhiều nguồn tài trợ, tác giả cần ghi nhận rõ ràng sự đóng góp của từng nguồn đối với từng giai đoạn của quá trình nghiên cứu.

Trích dẫn

Các tác giả cần trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần nội dung bài viết. Đối với các công bố có một tác giả, trích dẫn họ của tác giả và năm xuất bản (Tên, Năm xuất bản). Đối với các bài viết có 2 tác giả, trích dẫn họ của cả hai tác giả (Tên của tác giả đầu và tên của tác giả sau, Năm xuất bản). Đối với các bài viết với 03 tác giả hoặc nhiều hơn, thì trích dẫn tên tác giả đầu và sau đó là trích dẫn cộng sự  (Tên của tác giả đầu và cộng sự, Năm xuất bản).

Tất cả tài liệu tham khảo cần được trích dẫn trong văn bản và ngược lại.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo đối với các bài viết đã đăng khác cần trình bày theo phong cách Harvard. Tác giả cần kiểm tra tính hoàn chỉnh, xác thực và thống nhất của các tài liệu tham khảo.

Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học

Họ, Tên viết tắt (năm), "Tên bài báo", Tên tạp chí, Quyển/Số phát hành, số trang.

Ví dụ:

Smith, A.B., Chang, C., Anderson, D.E. & Park, F.G., (2030), "Tên bài báo", Tên Tạp chí, Vol. 2 No. 1, pp. 100 - 115.

Phạm, T.A., Nguyễn, Đ.H., (2017), Đo lường tăng trưởng bao trùm: Tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 244, tr. 13 - 24.

Sách

Họ, Tên viết tắt chữ đầu (năm), Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản

Ví du:

Smith, A.B., Chang, C., Anderson, D.E. & Park, F.G. (2030), Tên sách, Palgrave Macmillan, London.

Chương sách trích dẫn

Họ, Tên viết tắt chữ đầu (năm), "Tên Chương sách", Họ của người biên tập, Tên viết tắt chữ cái đầu , Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, trang.

Ví dụ:

 Smith, A.B. & Chang, C. (2030), “Tên Chương sách”, trong Anderson, D.E. & Park, F.G. (Eds), Tên sách, Palgrave Macmillan, London, tr. 100 - 115.

Working paper, Báo cáo

Họ, Tên viết tắt (năm), "Tên báo cáo", Báo cáo [số nếu có ], Cơ quan, Địa chỉ, Thời gian.

Ví dụ:

Smith, A.B. & Chang, C. (2030), "Tên báo cáo", Báo cáo Số. 100, ABC University Business School, University of DEF, Tháng 3.

Kỷ yếu hội thảo xuất bản

Họ, Tên viết tắt (Năm xuất bản), "Tên bài viết", Tên kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản ghi rõ địa điểm và thời gian tổ chức, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, số lượng trang.

Ví dụ:

Smith, A.B. & Chang, C. (2030), "Tên bài viết", “Tên kỷ yếu Hội thảo quốc tế được xuất bản ở ABC”, 2030Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, tr. 100 - 115.

Nguyễn, T., Walsh, J. &  Hoang, T. (2020), "Challenges facing business leadership in the process of digital transformation: the case of SMEs in Vietnam", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số: Từ tư duy đến hành động", 2020, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, tr. 2.

Kỷ yếu hội thảo chưa xuất bản

Họ, Tên viết tắt chữ đầu (năm), "Tên bài viết", bài viết được trích dẫn tại Tên hội thảo, thời gian, địa điểm, URL (nếu truy cập miễn phí trên Internet), truy cập ngày.

Các nội dung/mục trong Bách khoa toàn thư (không có tác giả hay người biên soạn)

Tên Từ điển Bách khoa toàn thư (năm) "Tên nguồn/nội dung", Cuốn/Tập, biên tập, Tên của  Từ điển Bách khoa toàn thư, Nhà xuất bản, Địa chỉ đăng bài, Số, Trang. Dành cho truy cập tác giả/ các mục tác giả, trích dẫn đến hướng dẫn chương sách ở trên.

Bài báo (có tác giả)

Họ, Tên viết tắt chữ đầu (năm), "Tên bài báo", Tên báo, thời gian, số trang.

Bài báo (không có tác giả)

Báo (năm), "Tên bài báo", thời gian, số trang.

Các nguồn tài liệu lưu trữ hoặc các nguồn chưa đăng tải khác

Họ, Tên viết tắt chữ đầu (năm), "Tên tài liệu", Bản thảo không được xuất bản, tên nguồn thu thập, Bản tổng hợp tra cứu, tên lưu trữ/thu thập, địa điểm thu thập.

Các nguồn tài liệu điện tử

Nếu như tiếp cận trực tuyến, đường dẫn URL đầy đủ cần được cung cấp, cũng như thời gian nguồn tài liệu được truy cập.

Ví dụ:

Thao, B. (2021), "Mitsubishi Việt Nam lại triệu hồi Outlander để thay thế bơm xăng", https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/mitsubishi-viet-nam-lai-trieu-hoi-outlander-de-thay-the-bom-xang-d21413.html, truy cập ngày 14/4/2021.

Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam. (2018), "Sách trắng VLA 2018", https://drive.google.com/drive/folders/1dDcuWXG6KYCc2MqrganP7CmZEPPSTP40, truy cập ngày 15/04/2020.

 

7. CÁC DANH MỤC GỬI ĐĂNG BÀI TRONG TẠP CHÍ

Trang bìa cần bao gồm tên đề tài, họ tên đầy đủ của tất cả các tác giả,tác giả được chỉ định là tác giả chính đại diện cho nhóm nghiên cứu gửi kèm số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện, tóm tắt và từ khóa.

Bản thảo bao gồm tiêu đề, tóm tắt, từ khóa và các bảng, số liệu, biểu đồ thành phần, trích dẫn được trình bày đúng quy cách, tất cả các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn trong bài viết và ngược lại. 

Tất cả các tài liệu quan trọng cần được đăng tải; bản thảo cần được chỉnh sửa cẩn thận; bảng, biểu đồ và số liệu cần được trình bày cẩn thận đúng quy cách (Bao gồm tên tiêu đề, mô tả, chú thích, nguồn). 

 

8. MINH CHỨNG TÁC GIẢ

Tạp chí sẽ gửi bản in thử để tác giả kiểm tra lần cuối.

Tác giả cần kiểm tra cẩn thận bản in này. Kiểm tra lỗi trong bài viết sẽ thuôc trách nhiệm của tác giả. Việc kiểm tra cần thực hiện chặt chẽ với các dẫn chứng, trong đó chỉ rõ tác giả không đồng ý giữa bản in thử với bản thảo.

Những thay đổi lớn giữa hai bản sẽ được tìm hiểu và quy về trách nhiệm của một trong hai bên.

 

 9. TẠP CHÍ TẶNG

Bản PDF của bài viết được xuất bản bao gồm trang bìa và bản các điều kiện và điều khoản miễn trách nhiệm sử dụng sẽ được cung cấp miễn phí.

Tạp chí sẽ gửi tặng mỗi tác giả bài viết một bản in.

 

 10. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương

Số 91, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 243595168

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 

Hỗ trợ

 •  TS. Nguyễn Thị Hoa

      SĐT: 0984 893 618

      Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 • ThS. Đặng Quỳnh Như

      SĐT: 0972 589 995

      Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.