THÔNG BÁO

SPSS là một trong những phần mềm phân tích số liệu phổ biến và mạnh nhất thế giới với trên 250.000 cá nhân và tổ chức sử dụng thường xuyên trong công việc của mình.

Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS nhằm đưa ra kết quả định lượng luôn là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình nghiên cứu khoa học, công tác điều tra xã hội học, nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng hiểu rõ và sử dụng SPSS một cách thành thạo. Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT) tiếp tục triển khai chương trình tập huấn đào tạo về:

“XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG BẰNG PHẦN MỀM SPSS”

Phiếu đăng ký tập huấn: Tải tại đây!

Chương trình được thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho việc xử lý và phân tích số liệu trong các báo cáo định lượng bằng phần mềm SPSS, đây là các kiến thức và kỹ năng không thể thiếu để thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu, đặc biệt là với các công trình nghiên cứu quốc tế, luận văn tiến sĩ, và nghiên cứu ứng dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

ĐỐI TƯỢNG:

(1)   Giảng viên, chuyên viên đến từ các khoa, bộ môn đang làm nghiên cứu khoa học. Các phòng quản lý công tác giáo dục, đảm bảo chất lượng hoạt động của đơn vị.

(2)   Học viên, nghiên cứu sinh, những nhà nghiên cứu đang thực hiện các đề tài tham dự các giải thưởng nghiên cứu các cấp.

GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN:

(1)  ThS Nguyễn Minh Phương, (MBA, Southern University, England), giảng viên khoa quản trị kinh doanh, bộ môn thống kế, Đại học Ngoại Thương, Chuyên gia phân tích định lượng.

(2)  TS Lê Thái Phong (PhD, Leeds Universỉty, England), Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại Thương, Chuyên gia phân tích định lượng.

THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM:

(1)  Khai giảng khoá 22: tháng 25/11/2016.

(2)  Thời lượng: 06 buổi, học từ 18h-21h

(3)  Địa điểm: Viện KT&TMQT, phòng 1007, nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

(4) Chi tiết liên hệ: Mr Tuân (0973602644) xem chi tiết tại http://ieit.edu.vn

(5) Chi phí đào tạo mỗi học viên: 2.200.000 VNĐ  ( Hai triệu hai trăm nghìn đồng)

Kính đề nghị trưởng đơn vị thông báo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia chương trình này.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung chi tiết

Buổi 1

+ Giới thiệu

Thiết kế nghiên cứu

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

Lựa chon thang đo phù hợp

Chuẩn bị phiếu điều tra

Chuẩn bị mã hóa

Làm quen với SPSS

Làm việc với file dữ liệu, cửa sổ SPSS, trợ giúp

Buổi 2

+ Chuẩn bị file dữ liệu

Xây dựng file dữ liệu và nhập liệu

Các tùy chọn trong SPSS

Định nghĩa biến trong SPSS

Nhập dữ liệu, nhập từ excel

Thay đổi dữ liệu

Làm sạch dữ liệu

Buổi 3

+ Phân tích cơ bản (Prelininary analysis)

Thống kê mô tả

Sử dụng biểu đồ (graph) để mô tả và tìm hiểu số liệu

Thao tác với  SPSS

Thay đổi biến, tính tổng, chia biến thành các nhóm

Kiểm tra độ tin cậy (Cronbach Alpha)

Lựa chọn công cụ thống kê phù hợp

Xây dựng chiến lược lựa chọn công cụ thống kê phù hợp cho từng nghiên cứu

Buổi 4

+ Tương quan (correlation)

+ Tương quan từng phần

+ Hồi quy tuyến tính

+ Phân tích nhân tố (factor analysis)

Tương quan (correlation)

Phân tích cơ bản về tương quan

Cách đọc kết quả SPSS

Cách trình bày kết quả trong báo cáo

Phân tích cơ bản về tương quan từng phần

Cách đọc kết quả SPSS

Cách trình bày kết quả trong báo cáo

Các loại hồi quy tuyến tính chủ yếu

Các giả định của hồi quy tuyến tính

Cách đọc kết quả SPSS

Cách trình bày kết quả trong báo cáo

Các bước chủ yếu khi phân tích nhân tố

Cách đọc kết quả SPSS

Cách trình bày kết quả trong báo cáo

Buổi 5

+ Kỹ thuật thống kê so sánh giữa các nhóm

T-test    t-test mẫu độc lập (independent-samples t-test)

             t-test mẫu đôi (paired –samples t-test)

Phân tích ANOVA + ANOVA 1 chiều

                                + ANOVA 2 chiều

Buổi 6

+ Trình bày kết quả xử lý qua SPSS

+ Trả lời câu hỏi vướng mắc

Hướng dẫn trình bày kết quả xử lý qua SPSS.

Hướng dẫn học viên thực hiện bài hướng dẫn của mình

Giải đáp những vướng mắc trong quá trình học và nghiên cứu.

Chi phí tham dự : 2.200.000 nvđ

Liên hệ: Nguyễn Tuân | 0973602644 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Web:  ieit.edu.vn