THÔNG BÁO

Cán bộ quản lý cấp trung (Senior Middle Managers – SMM) là người quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của từng phòng và tác động đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Quản lý cấp trung được coi là chiếc cầu nối giữa nhân viên trong phòng với người lãnh đạo cấp cao.

Việc xây dựng được một đội ngũ quản lý cấp trung có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc tốt thì nhà lãnh đạo cấp cao sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hiểu được thực tế trên, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã tổ chức chương trình “ Nâng cao năng lực quản lý cấp trung – SMM”

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

  • Cung cấp cho học viên kiến thức, công cụ để hỗ trợ tốt hơn công việc quản lý đang nắm giữ;
  • Rà soát lại toàn bộ cấu trúc tổ chức và hệ thống chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp;
  • Phân tích dòng chảy kinh doanh và thiết lập / cải thiện quy trình hoạt động;
  • Cung cấp kiến thức quản lý cốt lõi cho cán bộ quản lý;
  • Hướng dẫn xây dựng KPI cơ bản theo vị trí làm việc – đánh giá kết quả nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG

(1) Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;

(2) Cán bộ quản lý trung và cao cấp;

(3) Cán bộ sắp được bổ nhiệm thăng chức;

(4) Cá nhân quan tâm đến quản lý.

THỜI GIAN, THỜI LƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM

(1)  Thời gian khai giảng: 29.10.2016 – Học trong 02 tuần -

(2)  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ông Nguyễn Văn Minh (PhD, Tula University, Russia), đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Hà Tiên Công ty TNHH Hồng Lam, , Công ty TNHH KniC,

Ông Lê Thái Phong (PhD, Leeds University, England), Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, , Chuyên gia tư vấn chiến lược. (Công ty CP Du thuyền Đông Dương, VNPT, Canifa, BIC…)

Ông Nguyễn Ngọc Tùng , tham gia đào tạo và tư vấn Tập đoàn VinGroup,Tập đoàn Masan, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty viễn thông VMS (Mobifone), Công ty Vinaphone, Công ty giao nhận kho vận hàng không (ALS)- Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB)- Công ty Viễn Thông Liên Tỉnh (VTN)-  Công ty Viễn Thông Quốc Tế(VTI)…

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – Phó tổng giám đốc Liên Việt Post Bank, Quản lý khối nguồn vốn và đầu tư tài chính, phụ trách đào tạo khối thư ký, trợ lý hoạt động đối ngoại.

Kinh phí : 6.000.000 vnđ/ học viên. (- Giảm ** 10% học phí đối với học viên đăng ký trước 07 ngày,  15% đối với  nhóm học viên 03 người , 25% đối với nhóm học viên 05 người).

HOTLINE: 0973.602.644  (Mr Tuân)  - Chi tiết chương trình tại website: http://ieit.edu.vn

Thời gian

 

Nội dung chi tiết

 

 

Mục tiêu

 

Buổi 1

Tổng quan về các chức năng cơ bản của quản lý cấp trung (SMM)

Lê Thái Phong

 

·          Quản lý cấp trung là ai?

-  Quản trị cấp cao – cấp trung – cấp cơ sở

-  Chiến lược và chiến thuật

-  Lãnh đạo và quản lý

·          Chức năng cơ bản của nhà quản lý cấp trung

-  Hoạch định - Tổ chức - Lãnh đạo - Kiểm soát.

·          Các năng lực cần có của nhà quản trị cấp trung

·          Các kỹ năng cần có của nhà quản trị cấp trung

Thực hành A1: Vẽ hình tượng nhà quản trị cấp trung

Thực hành A2: Lập sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty và phòng ban.

Thực hành B1: Sử dụng SWOT phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty/phòng ban.

Ø  Học viên nắm được kiến thức chung và các chức năng cơ bản của quản lý cấp trung,

Ø  Đánh giá được các kiến thức, năng lực, kỹ năng còn thiếu của bản thân và đưa ra định hướng khắc phục.

Ø  Thực hành sử dụng tốt công cụ phân tích SWOT.

Buổi 2

Hoạch định và kiểm soát mục tiêu bằng BSC và KPI áp dụng cho quản lý cấp trung SMM

 

Nguyễn Văn Minh

·         Tư duy chiến lược đối với quản lý cấp trung SMM

·         Hoạch định và kiểm soát mục tiêu bằng BSC&KPI

·         Xây dựng bộ mục tiêu cân bằng

·         Phương pháp và cách thức giao KPI xuống cấp dưới;

·         Đo lường, đánh giá và kiểm soát KPI.

Thực hành A3: Vẽ Bản đồ chiến lược

Thực hành A4: Xây dựng Thẻ cân bằng điểm

Thực hành B2: Xây dựng cây phân bổ mục tiêu.

Ø  Nắm được tư duy hệ thống khi triển khai công việc

Ø  Xây dựng được Bản đồ chiến lược cấp đơn vị

Ø  Xây dựng được Thẻ điểm cân bằng.

Buổi 3

Rà soát tổ chức, thiết kế/cải tiến hệ thống chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện các quy trình quản lý theo mô hình phân tích chuỗi giá trị

Nguyễn Ngọc Tùng

 

·          Phân tích dòng chảy kinh doanh theo mô hình chuỗi giá trị Micheal Porter

·          Rà soát hệ thống chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận theo mô hình RACI

·          Thiết lập quy trình hoạt động theo chuỗi, quy trình làm việc theo mắt xích.

Thực hành A5: Lập sơ đồ dòng chảy kinh doanh/công việc của công ty và phòng ban.

Thực hành A6: Rà soát chức năng, nhiệm vụ của bộ phận bằng ma trận chức năng.

Ø  Phân tích dòng chảy kinh doanh, lập sơ đồ dòng chảy công việc phục vụ cho công việc quản lý.

Ø  Giúp rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban/bộ phận;

Ø  Rà soát các quy trình.

Buổi 4

Thiết kế vị trí làm việc, xây dựng mô tả công việc

Nguyễn Ngọc Tùng

·  Nguyên tắc và phương pháp thiết kế vị trí làm việc

·  Nguyên tắc và phuong pháp xây dựng mô tả công việc

·  Mối liên hệ từ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tới công việc của từng vị trí

·  Chức năng - Trách nhiệm – Nhiệm vụ – Kết quả

Thực hành A 7: Thiết lập các vị trí làm việc mẫu;

Thực hành A 8: Xây dựng bản mô tả công việc mẫu.

Ø Học viên nắm được phương pháp thiết kế vị trí làm việc.

Ø Học viên nắm được phương pháp và thực hành xây dựng mô tả công việc.

Buổi 5

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhân viên

Nguyễn Ngọc Tùng

·          Tổng quan về các phương pháp đánh giá nhân viên

·          Đánh giá kết quả/hiệu quả làm việc nhân viên bằng KPI tổng hợp

·          Đánh giá năng lực nhân viên (P2) trong hệ thống đánh giá 3Ps

·          Sử dụng kết quả đánh giá.

Thực hành A9: Đánh giá nhân viên bằng KPI tổng hợp

Thực hành A10: Đánh giá năng lực nhân viên bằng 3Ps.

Ø  Năm được cách thức sử dụng KPI tổng hợp để đánh giá nhân viên;

Ø  Hiểu được phương thức đánh gia năng lực nhân viên bằng P2;

 

Buổi 6

Xây dựng hệ thống thông tin, hệ thống kiểm soát, và báo cáo

Nguyễn Văn Minh

·          Hệ thống thông tin quản lý điều hành

·          Phân tích các điểm nghẽn thông tin thường gặp và cách xử lý

·          Phương pháp kiểm soát công việc

·          Xây dựng hệ thống đánh giá và  báo cáo.

Thực hành A11: Phân tích hệ thống thông tin quản trị tại DN

Thực hành A12: Hình thành hệ thống báo cáo.

Ø  Nắm được các nguyên lý xây dựng hệ thống kiểm soát và báo cáo

Ø  Thực hành xây dựng hệ thống báo cáo

Buổi 7

Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện hiệu quả

Nguyễn Văn Minh

·          Tổng quan về phương pháp lập kế hoạch:

-              Xác định mục tiêu; Phân tích tình hình;

-              Chuẩn bị nguồn lực; Lên kế hoạch;Kiểm soát thực hiện, điều chỉnh.

·          Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.

-              Hình thành bản kế hoạch: quy trình 5W2H1C

·          Tổ chức công việc hiệu quả:

-              Nguyên tắc và phương pháp tổ chức công việc

-              Quy tắc PDCA.

Thực hành A13: Lập kế hoạch đê triển khai mục tiêu 5W2H1C

Thực hành A14: Lập kế hoạch để giải quyết vấn đề

Thực hành B4: Thảo luận tổ chức triển khai kế hoạch

Ø  Nắm được cách thức lập kế hoạch thực hiện một dự án hoặc một công việc cụ thể;

Ø  Hiếu và thực hành được cách tổ chức công việc hiệu quả.

Buổi 8

Kỹ năng giao việc và tạo động lực cho nhân viên

Nguyễn Thị Thanh Sơn

-  Phương pháp giao việc cho nhân viên

-  Phân quyền và kiểm soát

-  Các lý thuyết tạo động lực và cách thức áp dụng

-  Kinh nghiệm tạo động lực và giữ chân nhân viên giỏi.

Thực hành A15: Giao việc cho nhân viên, không gây áp lực

Thực hành A16: Tạo động lực cho nhân viên.

-  Năm được các kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc;

-  Hiểu và lựa chọn được các phương pháp tạo động lực cho phù hợp.

 

Buổi 9

Kỹ năng huấn luyện, đào tạo và phát triển hân viên

Nguyễn Thị Thanh Sơn

-  Tổng quan về các phương pháp huấn luyện và đào tạo nhân viên

-  Xây dựng chương trình đào tạo và triển khai

-  Đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện

-  Lộ trình phát triển nhân viên

Thực hành A17: Chương trình Huấn luyện nhân viên mới

Thực hành A18: Thảo luận về chuyên nghiệp.

-   Nắm được các phương pháp huấn luyện và đào tạo nhân viên;

-   Xây dựng được chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp.

Buổi 10

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Nguyễn Văn Minh

-  Phương pháp giải quyết vấn đề

-  Xác định vấn đề và tìm nguyên nhân

-  Lựa chọn giải pháp

-  Lên kế hoạch thực hiện

-  Cơ chế ra quyết định

-  Ra quyết định trong điều kiện thông tin bất cân xứng

Thực hành A19: Lên kế hoạch giải quyết vấn đề

Thực hành A20: Thiết lập cây quyết định

-   Hiểu và thực hành được phương pháp giải quyết vấn đề;

-   Thực hành ra quyết định trước một vấn đề thực tiễn.

HOTLINE: 0973.602.644  (Mr Tuân) 

Chi tiết chương trình tại: http://ieit.edu.vn