CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NHẬT BẢN: NHỮNG VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CẦN LƯU Ý

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hồ Thúy Ngọc

Abstract

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NHẬT BẢN: NHỮNG VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CẦN LƯU Ý

Published
2018-08-16