NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG RAU QUẢ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Quang Minh

Abstract

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG RAU QUẢ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Published
2018-08-16