Ảnh hưởng của tranh chấp trong kinh doanh đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

PGS.TS Bùi Ngọc Sơn

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • PGS.TS Bùi Ngọc Sơn

Abstract

Ảnh hưởng của tranh chấp trong kinh doanh đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Published
2018-06-20