TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CÀU TỚI XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Nguyễn Thị Minh Hương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Minh Hương

Abstract

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế thế giới đang lan rộng và tác động xấu tới các nước. Kinh tế Nhật Bản cũng đã rơi vào suy thoái một phần do tác động trực tiếp của chấn động kinh tê Mỹ, một phần do bản thân nền kinh tế Nhật Bản còn nhiều vấn đề tồn tại. Cuộc khủng hoảng kinh tê thế giới hiện nay đang tác động cả trực tiếp và gián tiếp, cả trước mắt và lâu dài tới xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Nhưng tác động ở mức độ thế nào, sâu rộng đến đâu, ứng phó ra sao vẫn đang là một vấn đề cần đầu tư nghiên cứu. Bài viết này, sau khi trình bày khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ phân tích tãb động của cuộc khủng hoảng kinh tê toàn cầu đến việc xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.

Published
2018-06-20