MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Tiến Hoàng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Tiến Hoàng

Abstract

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Published
2018-06-19