TÁC ĐỘNG LAN TỎA CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC: DẪN CHỨNG TỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

Phan Thị Vân - Trần Thị Ngọc Quyên - Đinh Hoàng Minh - Trần Thanh Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phan Thị Vân
  • Trần Thị Ngọc Quyên
  • Đinh Hoàng Minh
  • Trần Thanh Phương

Abstract

Tóm tắt
Bài viết này nghiên cứu tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới các doanh nghiệp (DN) nội địa trong các ngành công nghiệp (CN) sản xuất tại Việt Nam. Trong khi liên kết ngược giữa các công ty trong nước đóng vai trò là nhà cung cấp và các công ty FDI đóng vai trò là khách hàng cho thấy tác động tích cực của FDI tới năng suất của các doanh nghiệp nội địa thì liên kết xuôi lại có ảnh hưởng tiêu cực với hoạt động của doanh nghiệp địa phương. Khoảng cách công nghệ và địa lý cũng là hai yếu tố có ảnh hưởng đến các liên kết lan tỏa.
Từ khóa: Tác động lan tỏa của FDI, Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Published
2018-06-14