TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Abstract

Tóm tắt
Công cụ phái sinh ngày càng phổ biến trên thị trường tài chính thế giới và được các tổ chức tài chính và phi tài chính, các công ty đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà kinh doanh cá nhân sử dụng như là một công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro về biến động giá và nhằm cả mục đích đầu tư, đầu cơ vào chính các công cụ phái sinh này để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp vẫn còn khá lạ lẫm với các công cụ phái sinh
và hầu hết các doanh nghiệp chưa từng sử dụng các công cụ này. Không phải các doanh nghiệp Việt Nam không có nhu cầu áp dụng các công cụ này, mà chủ yếu là do không doanh nghiệp không có thông tin về các công cụ phái sinh cũng như chưa hiểu được bản chất của công cụ. Nguyên nhân khách quan cho tình hình này là các ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp chưa chú trọng đến công tác quảng bá và chia sẻ thông tin về các công cụ phái sinh. Như vậy, cả doanh nghiệp sử dụng lẫn các doanh nghiệp cung cấp và ngân hàng đều phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển công cụ phái sinh, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng công cụ này trong phòng vệ rủi ro về giá cũng như có thêm một kênh đầu tư tài chính hiệu quả.
Từ khóa: công cụ phái sinh.

Published
2018-06-14