ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÀNH VI BMAT VÀO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàng Anh Duy, Trần Thị Nguyên Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phùng Thị Minh Trang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Anh Duy
  • Trần Thị Nguyên Hà
  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Phùng Thị Minh Trang

Abstract

Nội dung

Published
2018-05-17