PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Phùng Thị Lan Hương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phùng Thị Lan Hương

Abstract

Tóm tắt
Trước những đòi hỏi cấp thiết về sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam,đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp như hiện nay cần thiết phải có phân tích tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm đánh giá một cách chi tiết hoạt động tài chính ngân, để nhận biết, phán đoán, dự báo, đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư đồng thời có sự điều chỉnh nhất định nhằm nâng cao
hiệu quả họat động của ngân hàng.
Từ khóa: Phân tích tài chính, ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt động.

Published
2018-06-14