TRẦN NỢ CÔNG CỦA MỸ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Hoàng Xuân Bình

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Xuân Bình

Abstract

Tóm tắt
Trần nợ công của nước Mỹ là vấn đề “nóng” được tranh luận gay gắt giữa hai đảng của nước Mỹ và tại hai viện Quốc hội Mỹ trong thời gian gần đây. Vấn đề là tại sao một việc tưởng như đơn giản, có thể thỏa thuận lại khiến nước Mỹ đau đầu và lao đao, thậm chí nguy cơ vỡ nợ của nước Mỹ luôn “treo trên đầu”. Mục tiêu của bài viết sẽ đi tìm hiểu liệu vấn đề tranh cãi về trần nợ công của nước Mỹ là thuần túy kinh tế hay mang yếu tố chính trị? 
Liệu vấn đề trần nợ công của nước Mỹ sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam?
Từ khóa: Nợ công, trần nợ công, Mỹ

Published
2018-06-14