MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thúy Anh - Trần Thị Phương Thảo

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thúy Anh
  • Trần Thị Phương Thảo

Abstract

Tóm tắt
Các mô hình quản trị công ty phổ biến trên thế giới gồm có mô hình 1 cấp tương ứng với các quốc gia Anglo Saxon như Anh, Mỹ… và mô hình 2 cấp phổ biến tại Đức, Hà Lan… Thông qua việc nghiên cứu đặc điểm và so sánh hai mô hình gốc trên, nhóm tác giả nhận diện mô hình quản trị công ty mang tính kết hợp tại Việt Nam. Bên cạnh việc đánh giá thực tiễn hoạt động của Hội đồng quản trị trong các công ty đại chúng Việt Nam, bài viết đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình này.
Từ khóa: Mô hình quản trị công ty, mô hình một cấp, mô hình hai cấp, quản trị công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị, quản trị công ty

Published
2018-06-13