Xu hướng ký kết các hiệp định mậu dịch tự do song phương và tác động đến Việt Nam

ThS. Đào Ngọc Tiến - Bùi Việt Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đào Ngọc Tiến
  • Bùi Việt Phương

Abstract

Trong bối cảnh phát triển của xu thế toàn cầu hóa, một số năm gần đây, các nước có xu hướng ký kết các hiệp định tự do hóa mậu dịch song phương" (Bilateral Free Trade Agreement - BFTA). Sự phát triển của xu hướng này đã, đang và sẽ có nhũng tác động quan trọng đến quan hệ kinh tế quốc tế và tiến trình tự do hóa mậu dịch tại các khu vực và cả trên phạm vi toàn cầu, đặt các nước trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Là một nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi xu thế tự do hóa thương mại song phương đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam cũng đang chịu những tác động của xu hướng ký kết các hiệp định mậu dịch tự do song phương hiện đang nổi lên mạnh mẽ ngay chính trong khu vực. Bài viết này khái quát lại xu hướng ký kết các hiệp định tự do hóa thương mại song phương, từ đó chỉ ra những tác động của xu hướng này đến Việt Nam và một vài khuyến nghị đối với chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Published
2018-06-13