Các biện pháp bảo vệ hợp lý thị trường nội địa trong xu thế tự do hóa thương mại

TS. Bùi Thị Lý

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Thị Lý

Abstract

Dưới tác động của xu thế tự do hoá thương mại, thương mại quốc tế đã phát triển nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế các quốc gia nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của tự do hoá thương mại, nền kinh tế của các nước cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Sức ép cạnh tranh và nguy cơ phá sản nhiều ngành sản xuất nội địa, đặc biệt là những ngành công nghiệp non trẻ đã đặt các nước trước việc cần phải có những biện pháp bảo vệ hợp lý thị trường trong nước của mình khi hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới.

Published
2018-06-13