Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO

PGS.TSKH Trần Nguyễn Tuyên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Nguyễn Tuyên

Abstract

Liên minh châu Âu (EU) sau ngày 01/05/2004 đã được mở rộng với việc kết nạp thêm 10 thành viên mới (Hungari, BaLatì, Slovenia, Slovakia, Cộng hòa Séc, Latvia, Lýtva, Estonia, Quốc đảo Malta, Síp), quy mô kinh tế của EU đứng thứ hai thế giới sau Mỹ và trên Nhật Bản. Hiện nay có nhiều nhân tố tác động đến sự phát triển của EU trong thời gian tới, đồng thời cũng ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đàm phán chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Published
2018-06-13