RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH CƠ CHẾ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO NGƯỜI NÔNG DÂN KHI THAM GIA VÀO CHUÔI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Nguyễn Văn Minh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Minh

Abstract

Tóm tắt

Chuỗi cung ứng là tập hợp các các hoạt động nối tiếp nhau trong một chỉnh thể thống nhất đảm bảo sự dịch chuyển của các dòng chảy sản xuất - kinh doanh từ thị trường cung ứng tới người tiêu dùng. Trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp, - nông dân với vai trò là người sản xuất luôn luôn phải chịu sự thiệt thòi. Khi rủi ro xảy ra, có thể từ thị trường hay từ phía thiên nhiên, các thành viên khác trong chuỗi với những điều kiện bảo đảm vượt trội hơn người nông dân, ngay lập tức sẽ thay đổi chiến lược sao cho phần giá trị gia tăng của họ không thay đổi. Toàn bộ gánh nặng của biến động sẽ đổ dồn hết lên vai người nông dân. Tuy nhiên, ở nước ta cho đến thời điểm hiện nay chưa có một cơ chế rõ ràng để hỗ trợ người nông dân giảm thiểu các rủi ro nêu trên. Do đó, bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu kỹ hơn về rủi ro trong nông nghiệp, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới nó, từ đó xây dựng phương pháp vận hành cơ chế giảm thiểu rủi ro cho người nông dân, đặc biệt trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng nông sản khu vực và quốc tế. Bài viết có các nội dung chính: 1) Một số khái niệm được sử dụng; 2) Phân loại rủi ro của người nông dân trong chuỗi cung ứng toàn cầu; 3) Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro của nông dân; 4) Cơ chế và phương pháp vận hành cơ chế giảm thiểu rủi ro nông nghiệp..

Từ khóa: Rủi ro, cơ chế giảm thiểu rủi ro, rủi ro nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Published
2018-06-13