Luật giao dịch điện tử năm 2005 và những quy định về giao kết hợp đồng điện tử

GS.TS Nguyễn Thị Mơ

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Mơ

Abstract

Luật Giao dịch điện tử đầu tiên của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 29/i 1/2005, có hiệu lực từ ngày 01/03/2006. Sự ra đời của Luật Giao dịch điện tử năm 2005 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng khung pháp luật cho thương mại điện tử, cho giao dịch điện tử, trong đó có hợp đồng điện tử. Đây là đạo luật đầu tiên điều chỉnh trực tiếp việc sử dụng các phương tiện điện tử trong trao đổi, giao dịch. Luật Giao dịch điện tử năm 2005 có phạm vi điều chỉnh khá bao quát, bao gồm các giao dịch điện tử trong các lĩnh vực hành chính, dân sự và thương mại.

Published
2018-06-13