ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING LAN TỎA ĐỐI VỚI HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Nữ Thuận Giang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Xuân Minh
  • Nguyễn Nữ Thuận Giang

Abstract

Tóm tắt
Viral marketing (marketing lan tỏa) là hình thức marketing sử dụng hiệu ứng lan truyền theo cấp
số nhân của các trang mạng xã hội, mạng Internet nhằm phát tán thông điệp về các sản phẩm, dịch
vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Thông qua kết quả khảo sát, có thể thấy ảnh hưởng của
viral marketing đến thái độ, hành vi của người tiêu dùng là khá lớn. Tuy có thể tạo nên lợi thế cạnh
tranh to lớn cho doanh nghiệp so với các đối thủ trên thị trường bằng những chiến dịch marketing
ấn tượng, cá tính, độc đáo, mang bản sắc riêng mà vẫn tiết kiệm được chi phí nhưng viral marketing
cũng có thể bị áp dụng sai hay lạm dụng quá mức, gây khó chịu cho người tiêu dùng, tạo nên những
phản ứng tiêu cực đối với các sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp. Do đó, một khi quyết định áp
dụng viral marketing, trước tiên các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật sự kĩ về hình
thức này với những giải pháp phù hợp tùy vào đặc điểm của ngành hàng và khách hàng mục tiêu
mà doanh nghiệp đang muốn hướng đến.
Từ khóa: marketing lan tỏa, viral marketing, hành vi người tiêu dùng.
Mã số:102.031214. Ngày nhận bài: 13/12/2014. Ngày hoàn thành biên tập:15/02/2015. Ngày duyệt đăng: 12/04/2015.
Summary
Viral marketing is a form of marketing activities utilizing the spreading effects of social
networks and the Internet in order to promote companies’ messages about products and services
to consumers. By the survey results, it can be noted that viral marketing can influence consumers’
attitudes and behaviour so significantly. Viral marketing can help companies to create meaningful
competitive advantage over their competitors by impressive and unique marketing campaigns with
saved budgets. However, it can be abused or utilized in a wrong way, which causes unpleasant
feelings or negative behaviour. Companies should carefully consider characteristics of relevant
industries and targeted customers as well as this form of marketing itself so as to choose suitable
and effective solutions.
Key words: viral marketing, consumers’ behaviour
Paper No.102.031214. Date of receipt: 13/12/2014. Date of revision:15/02/2015. Date of approval: 12/04/2015.

Published
2018-05-19