Return to Article Details Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam Download Download PDF