Quản trị doanh thu đường bay Đông Bắc Á của Vietnam Airlines

Đào Thị Thu Giang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đào Thị Thu Giang

Abstract

Tóm tắt:

Quản trị doanh thu (QTDT) là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong hoạt động quản trị của các hãng hàng không, với mục tiêu chủ yếu là tối đa hóa doanh thu trong giới hạn của những nguồn lực hiện có. Đường bay Đông Bắc Á là đường bay quốc tế trọng yếu của VietnamAirlines. Hiệu quả công tác QTDT trên đường bay này có ảnh hưởng tơi toàn bộ kết quả hoạt động của VietnamAirlines. Chính vì vậy, bài viết sẽ tập trung phân tích và đánh giá hoạt động QTDT trên các đường bay này của VietnamAirline.

Từ khóa: Quản tri doanh thu, Đường bay Đông Bắc Á, Hạng dặt chỗ, Mở bán quá tải, Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuân, Hê số sử dụng ghế.       

Abstract: Revenue Management is one of the most crucial aspects in airlines management and administration, with the primary goal is maximizing revenue with limited resources. Northeast Asian route is the essential international airport of Vietnam Airlines. The efficiency of the Revenue Management on this route has impact on the entire perfomance of Vietnam Airlines. Thus, the paper Will focus on analyzing and evaluating the revenue management activities on these routes of Vietnam Airlines.

Key words: revenue management, Northeast Asian route, booking class, cost, revenue, overbooking.

Published
2018-05-18