Một số giải pháp đề xuất nhằm phát huy vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thái Phong

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Lê Thái Phong

Abstract

Tóm tắt

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ đang được áp dụng rộng rãi tại các Trường Đại học ở Việt Nam bởi ưu điểm nổi trội của phương thức này là tạo ra một học chế mềm dẻo, lấy sinh viên làm trung tâm, nâng cao tính chủ động của người học…Tuy nhiên, việc áp dụng học chế tín chỉ vào đào tạo làm nảy sinh một loạt vấn đề quản lý liên quan đến toàn bộ quá trình đào tạo, trong đó vai trò của cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh viên chưa thực sự phát huy là một trong những hạn chế tại các Trường Đại học hiện nay. Bài viết này đề cập tới thực trạng vai trò của cố vấn học tập tại Trường Đại học Ngoại thương. Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm công tác cố vấn học tập của một số trường đại học ở Hà Nội, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất cho nhà trường để phát huy tối đa vai trò của cố vấn học tập.

Từ khoá: cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, vai trò, kinh nghiệm

Abstract:

The deployment of credit system brings several issues related to the process management including defining roles of academic advisers in students supervisions, which is one of the weakness in many universities.  This article discuss about current state of the roles of academic advisers at the University of Foreign Trade. Through case studies of performance improvement of academic advisers in some other universities in Hanoi, the authors propose some recommendations to the FTU management.

Key words: adviser, role, experience

Published
2018-05-18