MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH ỨNG DỤNG CỦA CÁC MÔN TOÁN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Phùng Duy Quang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phùng Duy Quang

Abstract

Tóm tắt
Bộ môn Toán - Trường Đại học Ngoại thương hiện đảm nhận giảng dạy các môn học
Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Lý thuyết xác suất và thống kê toán cho sinh viên hệ chính
quy của Nhà trường. Trong quá trình giảng dạy của mình, các giảng viên luôn trăn trở và
tìm tòi các nội dung cũng như các phương pháp giảng dạy nhằm tạo sự hứng thú cho sinh
viên trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Toán. Một
trong những hướng để đạt được mục đích trên là tăng cường các bài toán ứng dụng các
công cụ của Toán học vào giải quyết các bài toán kinh tế, tài chính trong bài giảng của
giảng viên. Bài viết này phân tích thực trạng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học
Ngoại thương hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường tính ứng dụng của
các môn Toán trong giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương.
Từ khóa: tính ứng dụng, Toán học

Published
2018-05-18