GIÁ BÁN ĐIỆN CỦA VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

Từ Thúy Anh, Chu Thị Mai Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Từ Thúy Anh
  • Chu Thị Mai Phương

Abstract

Tóm tắt
Giá điện ở Việt Nam thời gian qua tương đối cao do nhu cầu sử dụng điện năng lớn và
chi phí yếu tố đầu vào cao. Nghiên cứu tiến hành phân tích và dự báo giá điện trong ngắn
hạn bằng phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy có trễ phân phối (ARIMA). Kết quả cho
thấy giá điện quý 4 năm 2015 dự báo sẽ tăng khoảng 3,1% so với quý 2 năm 2014.
Từ khóa: thị trường điện, giá điện, dự báo, ARIMA.

Published
2018-05-18