ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS BÊN THỨ BA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Minh, Phan Hồng Trang

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Xuân Minh
  • Phan Hồng Trang

Abstract

Tóm tắt
Logistics là hoạt động liên quan đến hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh và dịch vụ,
là sự tối ưu hóa tất cả các nguồn lực nhằm mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất cho
doanh nghiệp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung. Ngành logistics được xem là một
trong những ngành dịch vụ xương sống của hoạt động kinh tế.Kể từ năm 2014, thị trường
logistics Việt Nam mở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp logistics nước ngoài được phép
thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, khiến mức độ cạnh tranh trong ngành
ngày càng gay gắt và phần nào không cân sức đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam.
Trong đó, hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba là lĩnh vực cạnh tranh chính mà
các doanh nghiệp logistics Việt Nam hướng tới.
Bài viết trình bày về loại hình dịch vụ logistics bên thứ ba, tìm hiểu thực trạng hoạt động
cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam và đề xuất các
giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh
nghiệp logistics Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích, tổng hợp từ
các nguồn thông tin thứ cấp và điều tra xã hội học thực hiện vào tháng 11/2014.
Để có thể cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp nước ngoài ở lĩnh vực dịch vụ này, trong
thời gian tới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại Việt Nam cần thực
hiện các nhóm giải pháp mang tính đồng bộ bao gồm: tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp
với hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động cung
ứng dịch vụ logistics bên thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
logistics và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Với sự chủ
động và đồng bộ trong thực hiện hệ thống giải pháp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phát
triển mạnh mẽ loại hình dịch vu logistics bên thứ ba trong tương lai, gia tăng thị phần và
đem lại nguồn lợi to lớn cho nền kinh tế đất nước.
Từ khóa: logistics, bên thứ ba, Việt Nam.

Published
2018-05-18