CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN PPP TẠI CỘNG HÒA PHÁP VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nguyễn Minh Hằng, Vũ Duy

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Minh Hằng
  • Vũ Duy

Abstract

Tóm tắt
Từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm
đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), mô hình này đã nhận được sự quan tâm của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như của giới nghiên cứu. Không thể phủ định một
số lúng túng trong quá trình triển khai mô hình này tại Việt Nam bởi nhiều lý do khác nhau,
từ khung pháp lý chồng chéo, chưa hoàn thiện cho đến những khó khăn thực tiễn về lựa
chọn dự án, lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý dự án… Trong bối cảnh
đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để rút ra các bài học cho Việt Nam là rất cần
thiết. Chúng tôi lựa chọn Cộng hòa Pháp vì mô hình PPP đã được ghi nhận tại quốc gia
này từ khá sớm, vào thế kỷ 18, với việc xây dựng các kênh đào1. Pháp cũng là một trong các
quốc gia Châu Âu có khá nhiều dự án PPP thành công. Một trong các yếu tố tạo nên thành
công của các dự án PPP tại Pháp, đó là việc quốc gia này đã quy định rất rõ ràng các tiêu
chí lựa chọn dự án đầu tư dưới hình thức PPP. Bài viết này nghiên cứu một số kinh nghiệm
trong việc lựa chọn dự án PPP tại Cộng hòa Pháp để rút ra một số bài học cho Việt Nam.
Từ khóa: PPP, dự án PPP

Published
2018-05-18