THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hải Yến, Mai Nguyên Ngọc, Vũ Hoàng Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Mai Nguyên Ngọc
  • Vũ Hoàng Nam

Abstract

Tóm tắt

          Bài viết nhằm phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016, từ đó đánh giá triển vọng và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2017. Với kim ngạch xuất khẩu liên tục đạt mức trên 6 tỷ USD trong giai đoạn từ 2011-2016, thủy sản trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là tôm và cá tra. Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU là ba thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam. Dự báo tổng sản lượng thủy sản năm 2017 là 6,85 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu 7,5 tỷ USD, tăng 5% giá trị xuất khẩu so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu tôm có thể đạt 3,3 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2016; cá tra đạt 1,6 tỉ USD, tương đương năm 2016 do thiếu nguyên liệu; cá ngừ 524 triệu USD, tăng 8% so với năm 2016. Để đạt được mức dự báo này, cần có sự phối hợp hài hòa giữa các chủ thể trong lĩnh vực thủy sản. Chính phủ cần phải thực hiện việc hoàn thiện chính sách và cơ sở dữ liệu; ngành thủy sản cần tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao trình độ sản xuất và chất lượng sản phẩm xuất khẩu; các doanh nghiệp thủy sản cần cần tập trung khai thác lợi thế của lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho ngành thủy sản.

Từ khóa: thủy sản, triển vọng, Việt Nam, xuất khẩu

Abstract

          This paper analyze the current state of Vietnam's seafood exports in the period of 2011-2016, evaluate its prospects and give some policy recommendations to boost Vietnam's seafood exports in 2017. With the export turnover of over USD 6.0 billion in ech year of the period 2011-2016, seafood has become an important export commodity of Vietnam. The main export seafoods of Vietnam are shrimp and pangasius. The United States, Japan and the EU are the three major seafood export markets of Vietnam. The total output of seafood products in 2017 is forecasted to be 6.85 million tons, supplying raw materials for USD 7.5 billion of export processing, increasing 5% of export value compared to 2016. Exports of shrimp are forecast to reach USD 3.3 billion, up 6% over 2016; pangasius - USD 1.6 billion, equivalent to 2016 due to lack of raw materials; and tuna – USD 524 million, up 8% compared with 2016. To achieve this level, there should be harmonised cooperation of stakeholders in the sector. Government should improve the policies and databases; the fisheries sector should strengthen international cooperation in scientific research and technology transfer to improve production and quality of export products; fisheries enterprises need to focus on exploiting the advantages of aquaculture and exploitation, doing more trade promotion activities, expanding and diversifying the export market for the seafood industry.

Key words: seafoods, prospects, Vietnam, exports

Published
2018-05-18