08
Thứ 4, 04

Hội đồng biên tập

Tổng biên tập
GS. TS. Hoàng Văn Châu

Trợ lý Tổng biên tập
PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh


Hội đồng biên tập

Bùi Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại thương

Đào Thị Thu Giang

Trường Đại học Ngoại thương

Lê Thị Thu Thủy

Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thu Thủy

Trường Đại học Ngoại thương

Đào Ngọc Tiến

Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Ngoại thương

Tăng Văn Nghĩa

Trường Đại học Ngoại thương

Vũ Hoàng Nam

Trường Đại học Ngoại thương

Bùi Thị Lý

Trường Đại học Ngoại thương

Lê Thái Phong

Trường Đại học Ngoại thương

Từ Thúy Anh

Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Việt Dũng

Trường Đại học Ngoại thương

Hoàng Thị Hòa

Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Bách Khoa

Trường Đại học Thương mại

Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp

Nguyễn Thị Mơ

Viện Chính sách công và Pháp luật

Nguyễn Ngọc Anh

Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triẻn

Lê Đăng Doanh

Ủy ban Chính sách phát triển của Liên Hợp Quốc

Nguyễn Đức Khương

Trường Đại học Kinh doanh IPAG (Pháp)

Lê Văn Cường

Trường Đại học Paris 1 (Pháp)

Nguyễn Hoàng Nhựt

Trường Đại học Massey, New Zealand

Andrea Prencipe

Đại học LUISS, Italia

Abe de Jong

Đại học Erasmus, Hà Lan

Jean-Laurent Viviani

Đại học Rennes 1, Pháp

Mario Kafouros

Trường Đại học Leeds, Anh