06
Thứ 5, 08
Đặt báo
1) Tên cơ quan. 2) Địa chỉ người nhận báo. 3) Điện thoại. 4) Email. 5) Loại Tiếng Việt (50.000đ/tháng) hay Tiếng Anh (65.000đ/quý). 6) Số tháng: 3 Tháng. 6 Tháng. 9 Tháng. 12 Tháng. 7) Số tiền thanh toán: VD: Đặt báo 50.000đ/1 tháng x 3 tháng = 150.000đ. 8) Hình thức thanh toán: Tiền mặt hay Chuyển khoản. * Số tài khoản: 0011002980888, Tên chủ TK: Nguyễn Ngọc Bích, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh sở giao dịch
1) Trường Đại học Ngoại thương. 2) 20 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 3) 0984893618. 4) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 5) Tiếng Anh (65.000đ/quý). 6) 6 Tháng. 7) 65.000đ x 6 tháng = 390.000đ. 8) Chuyển khoản.
Powered by JU Contact